Новокодацький район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 198" Дніпровської міської ради

   

Правила прийому до ДНЗ

 

 

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в нашому дошкільному закладі, Вам необхідно зареєструватися на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. Перед реєстрацією бажано ознайомитися з інформацією про дошкільні навчальні заклади та статистикою зареєстрованих заявок на сайті Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області.

   

Коли Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму. 

 

Наявність електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 

При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

     

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи в дошкільному навчальному закладі з оригіналами документів та ксерокопією (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

 

     Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється:

згідно зі ст. 53 Конституції України – кожен має право на освіту;

згідно зі ст. 34 Закону України “Про освіту” – прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків;

згідно зі ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” – комплектування груп дошкільного навчального закладу;

згідно зі ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад;

згідно з п.6, 7, 8, 9, 10 “Положення про дошкільний навчальний заклад”;

згідно зі Статутом дошкільного навчального закладу КЗО “Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 276  ” ДМР.

 

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ). 

     

Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей: 

Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово). Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Дітям військовослужбовців (першочергово). Згідно з п.4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово). Згідно з п.4 статті 83. Закону України «Про прокуратуру». Документ ВРУ 1697-18.

  

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

свідоцтва про народження дитини;

медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення дитини;

заяви – згоди на обробку персональних даних;

документів на встановлення батьківської оплати за харчування (пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування (чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені , діти учасників АТО,  тощо)).

 

Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

Згідно п. 18 “Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень”, затверджене наказом МОЗ України від 03.12.2006р. № 48: питання зарахування до дошкільного навчального закладу дітей, яким проводились профілактичні щеплення з порушенням установлених строків у зв`язку з мед.протипоказаннями вирішується консіліумом відповідних лікарів за умови благополучної епідемологічної ситуації;

Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

питання зарахування до дошкільного навчального закладу дітей, батьки яких відмовились від щеплень, вирішується лікарською консультаційною комісією (наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 та затверджене цим наказом “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до  відвідування дошкільних навчальних закладів).

 

Формування новостворених груп проводиться наприкінці поточного навчального року.       

Діти зараховуються до ДНЗ з 2 – х річного віку (станом на 01 вересня поточного року).

      

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками та діагнозами, встановленими на підставі обстеження психолого-медико-педагогічної консультації.

     

За дитиною зберігається місце  в дошкільному закладі :

 

у разі її хвороби;

карантину;

санаторного лікування;

на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

у літній оздоровчий період.

 

Дитина, що не відвідує сад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря. При поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я й контактах за останні 21 день та довідка результату аналізу калу на яйцеглист. Необхідно заздалегідь повідомляти про день виходу після тривалої відсутності.

 

Дитина може бути відрахована з дошкільного закладу :

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

у разі закінчення терміну перебування дитини в дошкільному закладі, зазначеного висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації;

у разі несплати  батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців;

у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.